Δραστηριότητες

Στον παιδικό σταθμό Τα Κουνελάκια οργανώνουμε δραστηριότητες που θέτουν ως στόχο τη μάθηση, τη ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Βάσει του ανανεωμένου αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, όλοι οι μικροί μας φίλοι μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές, σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις.

Βασικό μας μέλημα αποτελεί η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, καθώς ο κάθε μαθητής, έρχεται σε επαφή με την έννοια της συνεργασίας και της επίτευξης ομαδικών στόχων. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια όλων των παιδιών, μέσω της διαρκούς επίβλεψής τους.